Informace o instituci SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.

Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat. V letošním školním roce na škole studuje 936 žáků celkem, z toho 545 žáků učebních a studijních oborů SOU, 161 žáků nástavbového studia ( denní forma ) a 230 žáků studijních oborů SOŠ.

 

Rozšíření činnosti školy o studijní obory středního odborného školství a o další aktivity doplňuje tradiční učňovskou přípravu. Absolventi těchto studijních oborů mají uplatnění v oblasti obchodu, společného stravování, ve službách, v cestovním ruchu i v dalších oblastech podnikatelské sféry.

 

Kapacity školy odpovídají plně potřebám teoretického vyučování. Škola má 33 učeben, z toho je 6 učeben odborných (2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 1 učebnu elektronické komunikace, 1 multimediální učebnu, 1 učebnu technologie, 1 učebnu stolničení), kadeřnickou provozovnu, kosmetickou provozovnu, tělocvičnu, gymnastický sál, moderní posilovnu a venkovní multifunkční hřiště. K výchově žáků přispívá vlastní školní kuchyně, cvičná restaurace, školní bar a bufet, v nichž probíhá odborný výcvik žáků studijního oboru Hotelnictví a turismus a učebních oborů Prodavač a Kuchař-číšník. Kadeřnice i kosmetičky vykonávají odborný výcvik v kadeřnické provozovně v budově školy ( slouží i veřejnosti ).

 

Ve škole pracují kroužky baristiky, košíkové, odbíjené, sálové kopané, kondiční kulturistiky, šachu, psaní na stroji, výtvarný kroužek, foto kroužek, sommelierský kroužek, jazykové kroužky. Žáci se zúčastňují sportovních soutěží.